17 בפברואר 2021

על האתר

תחת הנושאים הגישה למטופל עם מחלה מתקדמת — Gil בשעה 13:10

שלום, זהו האתר של קורס הגישה למטופל עם מחלה מתקדמת.

האתר ישמש לקורס אשר מתקיים ב-ZOOM מטעם אוניברסיטת ת“א, הפקולטה לרפואה, בחוג לרפואת משפחה, בבי“ס ללימודי ממשך, קורס דיפלומה למתמחים ברפואת המשפחה.

את הקורס ייסדה והנחתה דר‘ גילי עופר-ביאלר וכעת מנחים דר‘ גיל פלדמן, דר‘ יונה בגנו ודר‘ חני ישועה.

נושא (שם) הקורס:

גישה למטופל עם מחלה מתקדמת

זהו קורס סימסטריאלי.

יעדים (Objectives)

תחת הנושאים הגישה למטופל עם מחלה מתקדמת — Gil בשעה 13:10

עם סיום הקורס, המשתתפות/ים צפויים להיות מסוגלים:

  • לנתח מקרה של טיפול במטופל/ת עם ריבוי מחלות כרוניות מתקדמות
  • להכיר את המחלות מהן סובל/ת המטופל/ת, להתנסות בחיפוש מידע על המחלות ואופן הטפול בהן.
  • להגדיר את הבעיות הגופניות, רגשיות, משפחתיות, סביבתיות/כלכליות וחברתיות של המטופל/ת.
  • לערוך סדר קדימויות וחלוקת תפקידים לטפול בבעיות השונות.
  • לסכם את גורמי התמך האישיים של המטופל/ת , משפחתה/ו, הקהילה והארגונים השונים.
  • לסכם תוכנית התערבות עבור המטופל/ת.
  • למפות את המרכיבים הפליאטיבים (תומכים), לרכוש כלים המסייעים בהתמודדות עם מטופל/ת הזקוק/ה לטיפול פליאטיבי/ת.
  • לגלות ולסכם תובנות אישיות לגבי הכוחות האישיים בטפול, לגבי הקשיים והאתגרים, לגבי מקורות התמך של המטפל/ת.