תוכנית המפגשים

תוכנית:

                                   
1
17/02/2021 הצגת הקורס; מטרות, שיטה, צפיות
2
24/02/2021 הגישה נארטיבית
3
03/03/2021 משמעות המחלה למטופל ומודל ההסבר, המשפחה בזמן מחלה
4
10/03/2021 הקובעים הסוציאליים של הבריאות ואוריינות בריאות
5
24/03/2021 קביעת מטרות בטפול- ניתוח
6
07/04/2021 קביעת מטרות בטפול- יישום  
7
21/04/2021 הפסקת תרופות בקשישים
8
28/04/2021 הקרנת סרט
9
05/05/2021 עקרונות הגישה הפליאטיבית
10
12/05/2021 טיפול בסימפטומים ומצבי חירום בחולה הנוטה למות
11
19/05/2021 הצגת מקרה פליאטיבי, עבודה עם צוות רב מקצועי
12
26/05/2021 הנחיות מקדימות ויישומן בשטח
13
02/06/2021 התקשורת עם החולה הנוטה למות ומשפחתו
14
09/06/2021 סיכום ואינטגרציה
03/07/2021 הגשת עבודת סיכום


שיעור מס‘ 1
פתיחה, הכרות, תוכנית הקורס: לו“ז, מטלות, דרכי תקשורת, שיטת הערכה. הגדרת מטרות, צפיות. הצגת מיקרה לדוגמה.
הכרות, הצגת תוכנית הקורס, תאום צפיות.

שיעור מס‘ 2

הגישה הנארטיבית ככלי עבודה בליווי מטופל עם מחלה כרונית.

הלומדת תכיר את מושגי היסוד של הנרטיב הרפואי, הלומדת תזהה את מרכיבי הנרטיבה בהתמודדות עם מחלה כרונית.
הלומדת תזהה את הבעיות ע“פ הנרטיבה של החולה.
הלומדת תבנה תוכנית פעולה המותאמת לבעיות שזוהו.
הלומדת תשווה דרכי פעולה שונות לפתרון הבעיות שהוצגו.

שיעור מס‘ 3

 המשמעות של מחלה כרונית למטופל ומודל ההסבר.

הלומד יזהה את הקשיים, המגבלות והמחסומים איתם מתמודד המטופל.

הלומד יבנה תוכנית המסייעת למטופל להתמודד עם הבשורה על המחלה, לווי המטופל ומתן תמיכה.

הלומד יזהה את החוויות ותהליכים איתם מתמודד המטפל במהלך לווי המטופל.


שיעור מס‘ 5 ו-6

הגדרת מטרות בטפול ובניית תוכנית טיפולית.

הלומד יגדיר את מטרות הטפול, עפ“י סדר קדימויות.
הלומד יתאר את משאבי המטפל.
הלומד יתווה תוכנית טיפולית.
הלומד ייתן מספר דוגמאות לחוזים טיפוליים אפשריים.

שיעור מס‘ 8

עקרונות הגישה הפליאטיבית

הלומד יתאר את עקרונות הגישה הפליאטיבית.
הלומד ידע מתי להשתמש בגישה זו.
הלומד ימנה יישומים של גישה זו.

שיעור מס‘ 9

 הצגת מקרה פליאטיבי ועבודת צוות רב מקצועי

הלומדת תציג מקרה של מטופל/ת פליאטיבי

הלומדת תתאר את הרכב ומאפייני הצוות הרב מקצועי

הלומדת תתאר את חלוקת התפקידים ושיטת העבודה של הצוות

הלומדת תתן דוגמאות לעבודת צוות רב מקצועי

שיעור מס‘ 10

 הנחיות מקדימות וישומן בשטח

הלומד ילמד את עיקרי החוק החולה הנוטה למות

הלומד ידע להגדיר מי יכול למלא טופס החולה הנוטה למוד וכיצד למלאו

הלומד ידע להגדיר את מי החוק מגדיר כחולה סופני

הלומד ידע להגדיר את מי החוק מגדיר כחולה סופי.

שיעור מס‘ 11

התקשורת עם החולה הנוטה למות ומשפחתו

הלומדת תחשף לשונות של התהליך אצל אנשים שונים.
הלומדת תזהה את הקשיים עמם מתמודדת החולה הנוטה למות.
הלומדת תזהה את הקשיים עמם מתמודדים האנשים במעגל התמיכה של חולה זו.
הלומדת תתאר את הקשיים וההתמודדות של הצוות הרפואי המלווה.

שיעור מס‘ 12

הטיפול במצבי חרום אצל החולה הנוטה למות

הלומדת תזהה מצבי חרום אצל החולה הנוטה למות.
הלומדת תתאר את התסמינים אילו ודרכי טיפול אפשריות.
הלומדת תבנה תוכנית טיפול בתסמינים אילו, תוך התייעצות עם יועצים ומומחים בתחומים שונים.
הלומדת תמנה דרכים לגיוס משאבים אילו.

הלומד יבנה תוכנית טיפול בתסמינים אילו, תוך התייעצות עם יועצים ומומחים בתחומים שונים.
הלומד ימנה דרכים לגיוס משאבים אילו.

שיעור מס‘ 13

סיכום, אינטגרציה ומשוב