חומר קריאה נדרש

חומר קריאה נדרש למפגש הגישה הנראטיבית

 1. Narrative 1
 2. Narrative 2

חומר קריאה נדרש למפגש בנושא משמעות המחלה למטופל ומודל ההסבר

 1. Run for your life
 2. The four dimensions of the illness experience pp.41-49
 3. Explanatory Model

חומר קריאה בנושא המשפחה

 1. PRACTICE & SCREEME
 2. Life cycle & Genogram
 3. Families and chronic illness
 4. Caregiver Burden

חומר קריאה נדרש למפגש בנושא הגדרת מטרות הטיפול

 1. Better management of patients with multimorbidity
 2. Managing patients with multimorbidity in primary care
 3. Organising care for chronic illness
 4. priority

  חומר קריאה נדרש למפגש בנושא יישום הטיפול

  1. Patient-Centered Care for Older Adults with Multiple Chronic Conditions

  2.  Beginning treatment

  3.  Systematic Approach for Dicontinuation of Medications

  חומר קריאה נדרש למפגש בנושא צוות רב-מקצועי

  1. Continuity of care: A Multidisciplinary review

  חומר קריאה נדרש למפגשים בנושא רפואה פליאטיבית

  1.Symptom management: an important part of cancer care

  2. Communication About Serious Illness Care Goals