אודות

שלום, זהו האתר של קורס הגישה למטופל עם מחלה מתקדמת.

האתר ישמש לקורס אשר מתקיים ב-ZOOM מטעם אוניברסיטת ת“א, הפקולטה לרפואה, בחוג לרפואת משפחה, בבי“ס ללימודי ממשך, קורס דיפלומה למתמחים ברפואת המשפחה.

את הקורס והאתר ייסדה והנחתה דר‘ גילי עופר-ביאלר. תרמו והנחו דר‘ גיל פלדמן, דר‘ נילי קשמן, דר‘ אוה שלנק, דר‘ ליאור שחר, דר‘ יונה בגנו ודר‘ חני ישועה.

כעת מנחים דר‘ גיל פלדמן, דר‘ יונה בגנו ודר‘ חני ישועה.

נושא (שם) הקורס:

הגישה למטופל עם מחלה מתקדמת.

זהו קורס סימסטריאלי.

בהצלחה!