מטרת על (Goals)

  הקורס מיועד להקנות מסגרת ותפיסה (Conceptual framework)  של דרכי עבודה והתמודדות עם מטופלים מורכבים, עם רבוי מחלות, תוך שימוש בכלים של תקשורת ממוקדי מטופל , הגדרת מטרות משותפות, התווית תוכנית, תוך שיתוף גורמי תמך אישים ומשפחתיים, צוות רב מקצועי ושימוש במשאבים סביבתיים. כמו כן, נתמקד במהות ומטרות הטיפול התומך (Palliative Care) וכיצד ליישם טיפול זה במסגרת הטיפול בחולה המורכב.

בסיום הקורס המשתתפים יכירו מגוון מצבים רפואיים כרונים ומתקדמים, הנמצאים בטפול רופא המשפחה: הם יכירו אספקטים גופנים- סימפטומים וכיצד ניתן להקל עליהם, הם יכירו תהליכים נפשיים אישים של המטופל ומשפחתו, והם יכירו גורמי תמיכה בקהילה ובארגונים השונים.