מטרת על (Goals)

  הקורס מיועד להקנות מסגרת ותפיסה (Conceptual framework)  של דרכי עבודה והתמודדות עם מטופלים מורכבים, עם רבוי מחלות, תוך שימוש בכלים של תקשורת ממוקדי מטופל , הגדרת מטרות משותפות, התווית תוכנית, תוך שיתוף גורמי תמך אישים ומשפחתיים, צוות רב מקצועי ושימוש במשאבים סביבתיים. 

בסיום הקורס המשתתפים יכירו מגוון מצבים רפואיים כרונים ומתקדמים, הנמצאים בטפול רופא המשפחה: הם יכירו אספקטים גופנים- סימפטומים וכיצד ניתן להקל עליהם, הם יכירו תהליכים נפשיים אישים של המטופל ומשפחתו, והם יכירו גורמי תמיכה בקהילה ובארגונים השונים.